image description

ՆԱԽԱՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

 • Բազային ինժեներային համակարգերի սարքավորումների ընդունում՝ համապատասխան ակտերի ստորագրմամբ;
 • Սարքավորումների նախապատրաստական և փորձարկման աշխատանքների վերահսկողության իրականացում;
 • Ավարտված օբյեկտի ընդունման գործընթացին մասնակցություն՝ որպես շահագորշող կազմակերպություն;
 • Կատարողական փաստաթղթերի, աշխատանքային նախագծի և փաստացի կատարված աշխատանքների համապատասխանության ստուգում ;
 • Ինժեներատեխնիկական սարքավորումների գույքագրման կազմակերպում և անցկացում;
 • Սարքավորումների փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստում (տեխնիկական անձնագրեր, հրահանգներ և այլն);
 • Վարձակալների կողմից ներքին հարդարման աշխատանքների կատարման կանոնների մշակում;
 • Վարձակալների գրասենյակնորում ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացման վերահսկողություն՝ բազային կոմունիկացիաներին միացման կետերի տրամադրմամբ:
image description

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Կազմակերպության մասնագետները սպասարկում են նախագծով նախատեսված բոլոր ինժեներական համակարգերը, այդ թվում.
 • Էլեկտրամատակարարման և լուսավորության համակարգերը;
 • Օդափոխման և օդորակման համակարգերը;
 • Զովացման համակարգերը;
 • Ջեռուցման համակարգերը;
 • Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերը;
 • Վերելակները և այլ վերամբարձ մեխանիզմները;
 • Հրշեջ համակարգերը հանրային տարածքներում և ավտոկայանատեղում;
 • Հակահրդեհային ազդանշանային և ծանուցման համակարգերը;
 • Անվտանգության ազդանշանային համակարգերը;
 • Ծխահեռացման և օդի դուրսմղման համակարգերը;
 • Սարքավորումների ավտոմատ կառավարման և վերահսկողության համակարգը;
 • Տեսահսկման համակարգը;
 • Հասանելիության վերահսկման համակարգը;
 • Կապի, ռադիո և հեռուստատեսության համակարգը;
 • Ավտոմատ դռները, դարպասները և ծածկերը:

ՊԼԱՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Պլանային տեխնիկական սպասարկումը իրականացվում է շահագործման ծառայության հաստիքային մասնագետների կողմից և անցկացվում է պլանային-կանխարգելիչ վերանորոգման գրաֆիկին համապատասխան՝ մշակված տեղակայված սարքավորումների առանձնահատկություններից ելնելով:

ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Վթարային տեխնիկական սպասարկումը իրականացվում է RD Management-ի շարժական անձնակազմի կողմից: Արձագանքի առավելագույն ժամանակը՝ մեկ ժամ:

ԴԻՍՊԵՏՉԵՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դիսպետչերական ծառայության կազմակերպումը թույլ է տալիս շուրջօրյա ռեժիմում հետևել շենքի բազային ինժեներային համակարգերի աշխատանքին և ժամանակին արձագանքել պրոբլեմային իրավիճակների առաջացմանը:

 
image description

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 • Շենքի ընդհանուր անվտանգության ապահովում;
 • Շենքում գտնվող մարդկանց անվտանգության ապահովում;
 • Վարչական կարգի պահպանություն;
 • Վարձակալների տարածքների ապահովություն;
 • Հրդեհի դեպքում տարհանման ուղեկցում;
 • Անվտանգության ազդանշանային համակարգի կարգավիճակի վերահսկողություն:
image description

ՄԱՔՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ընդհանուր օգտագործման տարածքների մաքրություն;
 • Առընթեր տարածքի մաքրություն;
 • Ավտոկայանատեղի մաքրություն;
 • Տարածքների ախտահանում, առնետների և միջատների ոչնչացում;
 • Ապակեպատ մակերևույթների, վիտրաժների և շենքի ճակատային մասի լվացում;
 • Բնական քարից մակերևույթների մշակում;
 • Ստացիոնար գորգերի մաքրում և փոխում;
 • Տանիքների մաքրում ձյունից և մանր աղբից;
 • Աղբահեռացում և ձնահեռացում;
 • Հետշինարարական մաքրում;
 • Մաքրության լրացուցիչ ծառայությունների մատուցում:
image description

ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 • Մուտքային զանգերի ընդունում և գրանցում;
 • Մուտքային փոստի ընդունելություն;
 • Այցելուների տեղեկատվական աջակցում;
 • Վարձակալների հայտերի և բողոքների ընդունում: